เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการทำความสะอาด


(20 มิ.ย. 67) เวลา 09.00 น. นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดนำพนักงานชุดทำความสะอาด เข้าทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ศาลหลักเมืองสระแก้ว ทำความสะอาดพื้นถนนไม่ให้มีสิ่งกีดขวางอาทิ ดิน โคลนหรือทราย ตลอดจนห้องน้ำสาธารณะ ศาลาที่พักให้อาหารปลา พื้นปูนบริเวณ โดยรอบทั้งหมด เก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยตามจุดให้ทิ้ง รวมถึงสิ่งสกปรกจากเครื่องบูชาธูปเทียน หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะทำลายภูมิทัศน์ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามเห็นสมควร

2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20