เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกตรวจเรื่องร้องเรียน/เหตุรำคาญ


(20 มิ.ย. 67) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายวิบูลย์ เจนพานิช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจเรื่องร้องเรียน/เหตุรำคาญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ตาม พรบ.สาธารณสุข 2535 กรณีประชาชนร้องเรียนว่ามีการเลี้ยงไก่ ณ หมู่บ้านซิตี้ปาร์ค ผลตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฎว่า ไม่มีการเลี้ยงไก่บริเวณดังกล่าว

2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20