เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดงาน "วันเทศบาล" ประจำปี 2557


(วันนี้ 24 เม.ย.) นายตระกูล  สุขกุล   นายกเทศมนตรีเมืองสระแ้ก้ว  มอบหมายให้นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกฯ  นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานในพิธีวันเทศบาล  ประจำปี 2557  โดยมีกิจกรรมร่วมถวายเครื่องเซ่นไหว้  ศาลพระภูมิเจ้าทีร่  ศาลเจ้าพ่อสระแก้ว-สระขวัญ  พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  และในปีนี้ นายสุรพงษ์   (รองนายกฯ) เป็นผู้กล่าวสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล"  ในวันที่  24  เมษายน 2557
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17