เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองการศึกษา เทศบาลเมืองสระแก้ว จัด “โครงการ English summer camp.”


(วันนี้ 30 เม.ย.)  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร  พร้อมนายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรี  นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ร่วมมอบวุฒิบัตรการเข้าร่วม  “โครงการ English  summer  camp.” ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว   โดย (งบส่วนตัว)
นายตระกูล (นายกฯ) กล่าวว่า  ในการจัด “โครงการ English  summer  camp.” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  เพราะการสื่อสารภาษาต่างประเทศถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อภาวะกาลปัจจุบัน  และเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด  เพื่อทำการฝึกพูดสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้ห้เกิดความรู้ ความคิด และประโยช์ ที่จะเกิดขึ้น กับผู้เข้าร่วมอบรมเท่านั้นเอง และเพื่อให้เด็กๆในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าที่ดีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ต่อไป
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18