เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการอบรมแกนนำสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี2557


       (วันนี้ 19 มิ.ย.) นายตระกูล  สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว  มอบหมายให้นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี2557 ซึ่งโครงการนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้วได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็นผู้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว(ชั้น3) โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้วร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-15