เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลบรบือ จ.มหาสารคาม


(วันนี้ 23 มิ.ย.57) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ และนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลบรบือ จ.มหาสารคาม  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล2(บ้านลัดกะสัง)
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-15