เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า จังหวัดฉะเชิงเทรา


วันนี้ (27 มิ.ย. 57) นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว  กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว สินค้าOTOP ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อได้นำไปพัฒนา  ชุมชน  กลุ่มอาชีพ  สู่การพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาตนเอง ต่อไป
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28