เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดโครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส เทศบาลเมืองสระแก้ว ปี2557


วันนี้ (27 มิ.ย. 57)  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส เทศบาลเมืองสระแก้ว ปี2557  ซึ่งโครงการนี้เทศบาลเมืองสระแก้วได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  จัดขึ้นเพื่ออบรมแกนนำวัยรุ่นในโรงเรียน  ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และสามารถให้คำแนะนำแก่เพื่อนที่มีปัญหาได้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระแก้ว
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28