เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


นายกฯเขียด และนายกฯอ้อย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พร้อมจัด HBD .ให้นายกฯเล็ก


วันนี้ ( 28 มิ.ย.)  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ซึ่งได้มาทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือในการทำงานและกิจกรรมต่างๆของทุกฝ่ายในชุมชน  สามารถประกอบอาชีพ  มีรายได้เสริม  และอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข  โดยได้จัดกิจกรรมอบรมประชาชนในชุมชน  16 ชุมชน  สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  จำนวน 400  คน ดูงานที่หนองนกเขา ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การฝึกอาชีพ เสริมอาชีพเกี่ยวกับสินค้า otop  ของจังหวัดสระแก้ว  และเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายกฯเล็ก นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์  นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี  ทางนายตระกูล  สุขกุล  นายกมนตรีเมืองสระแก้ว  ร่วมกับนายวันชัย  นารีรักษ์  นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น  ร่วมต้อนรับ
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-29