เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน ประจำปี2557


  วันนี้ (2 ก.ค. 57) ได้มีพิธีปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน ประจำปี2557  โดยได้รับเกียรติจากนายมสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร และนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  กล่าวปิดโครงการ  พร้อมมอบอุปกรณ์ต่างๆเพื่อต่อยอดในการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17