เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


วันนี้ (17 ก.ค. 57) นายเสรี เฉลิมพันธ์  ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว สินค้าOTOP ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  งค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อได้นำไปพัฒนาชุมชน กลุ่มอาชีพ  สู่การพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาตนเอง ต่อไป
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17