เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกเคลื่อนที่โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557


 (วันนี้ 3 มี.ค.57) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายวรรณวุฒิ มาสุข รองปลัดเทศบาลฯ นำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกเคลื่อนที่ชุมชนเมืองย่อยที่ 1-20 ในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 10 เมษายน 2557 นำโดยนายชาติชาย สังฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ ออกโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่นอกเวลาราชการ ประจำปี 2557 ในเขตเทสบาลเมืองสระแก้ว ประกอบด้วยกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดยาคุมกำเนิด ผ่าตัดทำหมัน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28