เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองบัว


 วันนี้ (29 ส.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวได้จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน และแกนนำชุมชน ประจำปี 2557 เพื่อตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  ได้มาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาชุมชนระหว่างชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17