เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมประจำเดือน อสม.


วันนี้ (11 ก.ย.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในการจัดประชุมประจำเดือน อสม.ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้ง 20 ชุมชน ภายในการจัดประชุมในครั้งนี้มีโครงการและกิจกรรมดังนี้
1. ได้รับเกียรติจาก บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่คุณแม่หรือคุณพ่อที่มีลูกในช่วงอายุ 1 ปี ถึง 3 ปี มาเรียนรู้การเลี้ยงดูบุตรในเรื่องพัฒนาการของเด็กและโภชนาการของเด็ก
2. โครงการรณรงค์และเผยแพร่นวตกรรม "น้ำหยด ลดลูกน้ำ" ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
3. พิธีปฏิญาณตน งดเหล้าให้"ครบพรรษา"
4. โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ บ้านเนินรัตนะ 1,2 เมืองสระแก้ว
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17