เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


"สระแก้วคาร์ฟรีเดย์" 2014 (เปิดเมืองปั่น)


(21 ก.ย.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี และนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนจักรยาานเพื่อสุขภาวะบ้านเนินรัตนะ 1 - 2 เมืองสระแก้ว และปล่อยขบวนจักรยาน งานสระแก้วคาร์ฟรีเดย์ 2014 "เปิดเมืองปั่น" โดยได้รับเกียรติจากท่านสรวงศ์ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี โดยชมรมจักรยานเมืองสระแก้ว ร่วมกับเทศบาลเมืองสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการตื่นตัวในการลดการใช้พลังงาน เพื่อลดปัญหามลพิษ ลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการขี่จักรยาน และเป็นต้นแบบในการสร้างชุมชนจักรยาน ในการใช้ชีวิตประจำวัน ในการเปิดเมืองปั่นสระแก้วในครั้งนี้ เป็นการขี่จักรยานโรลิ่ง (Rolling) รอบเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ระยะทาง 7 กิโลเมตร และกิจกรรมเชิงท่องเที่ยว อนุระักษ์ธรรมชาติ "ปั่น ปล่อย ปลูก " คือการปั่นจักรยานท่องเที่ยว ปล่อยพันธ์ปลา และปลูกต้นกล้าไม้พะยูง ในพื้นที่อุทธยานแห่งชาติปางสีดา ระยะทางรวมทั้งสิ้น 30 กิโลเมตร

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17