เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เผยแพร่นวัตกรรม การควบคุมยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก


(24 ก.ย.) นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวเปิดงาน พร้อมนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี ได้มอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน โดยมีกิจกรรมเสววนาการควบคุมโรคไข้เลือดออก (1.) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก “ภัยร้ายไข้เลือดออก” โดยนายแพทย์ยุทธพงษ์ ศรีมงคล (2.) นโยบายการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว และการส่งเสริมให้ อสม. ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน โดยนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี (3.) นวัตกรรม “น้ำหยด ลดลูกน้ำ” โดยนายสมรักษ์ พงษ์พานิช อสม.ดีเด่น สาขาเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ภาคกลาง ประจำปี 2555 (4.) การดำเนินงานและประสานงาน ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.2 สระแก้ว (5.) ดำเนินการโดย นายวรรณวุฒิ มาสุข รองปลัดเทศบาล
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17