เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2557


(9 ต.ค.)  นายภัครธรณ์   เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา  นายชูศักดิ์  ตรีสาร  รองผู้ว่าราชการ  นายชัยภัทร  หิรัญยเลขา  รองผู้ว่าราชการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ทางเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี  นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี  นายชัยรัตน์  บุญช่วย  รองนายกเทศมนตรี  นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระแก้ว   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา    ณ   วัดสระแก้วพระอารามหลวง   บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่สุดท้ายของช่วงเข้าพรรษาจึงทำให้พี่น้องประชาชนต่างพร้อมใจกันนำข้าวสาร  อาหารแห้งมาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งต่อตนเองและครอบครัว
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17