เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะทำงานโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ครั้งที่ 2


(9 ต.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านเนินรัตนะ 1,2 เมืองสระแก้ว ครั้งที่2 ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19