เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ป่าแดด จ.เชียงใหม่


(17 ต.ค) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 100 คน
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28