เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกฐินพระราชทานจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2557


วันนี้ (31 ตุลาคม 2557) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกฐินพระราชทานจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2557 ที่วัดสระแก้วพระอารามหลวง อ.เมือง จ.สระแก้ว มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและบริษัทน้ำตาลและอ้อยภาคตะวันออก จำกัด โดยคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานมูลนิธิฯ และประธานกลุ่มบริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินถวาย ณ วัดสระแก้ว โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน ร่วมทำพิธีถวายพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งทางจังหวัดสระแก้ว รับผ้ากฐิน พระราชทาน เพื่อทอดถวายเป็นพระราชกุศล ณ อุโบสถวัดสระแก้ว อารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
พระกฐินพระราชทาน เป็นพระกฐินที่ถือว่า ผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควร ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ นอกจากพระอารามหลวงสำคัญ 16 พระอารามดังกล่าว รัฐบาล โดยกรมการศาสนา จัดหาผ้าพระกฐิน และบริวารพระกฐิน ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไป จะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อถึงกำหนดกฐินกาลก็ติดต่อขอรับ ผ้าพระกฐินและบริวารพระกฐิน จากกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เพื่อนำไปทอด ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18