เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558


(วันนี้ 9 ม.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมนายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกฯ และนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้ง 3 ศูนย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่มีอุปการคุณ มอบของขวัญ และได้ให้โอวาท กล่าวเปิดงาน โดยมีกิจกรรมบนเวทีของนักเรียน และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่นำมาร่วมภายในงานให้เด็กๆได้ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเด็กๆจะได้รับของขวัญวันเด็กในปีนี้ทุกคน
2024-06-25
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19