เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี๒๕๕๗


วันนี้ (๑๖ ม.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี๒๕๕๗ กิจกรรม"การฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมนำสุขเพื่อผู้สูงอายุ" พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิตและเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้เหมาะสมในการดำเนินชีวิต ณ วัดศาลาลำดวน ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17