เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเกรกโกรโรมันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคกลาง ประจำปี 2558


(7 ก.พ.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเกรกโกรโรมันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคกลาง ประจำปี 2558 โดยมีนายณเดช ใจคิด ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพจน์ สุฉันทบุตร นายกสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย ,นายสมบัติ สุริยันต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ,นายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง ,นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และนายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ในการแข่งขันมวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง "สระแก้วเกมส์" ครั้งนี้ จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และสระแก้ว ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ฟรีสไตล์ ชาย - หญิง และรุ่นอายุ 13 - 14 ปี เกรกโกโรมัน ,ฟรีสไตล์ ชาย- หญิง ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17