เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว


(7 ก.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว ในเรื่องการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน การส่งเงินสัจจะของสมาชิก สวัสดิการที่จัดสำหรับสมาชิก การประชุมในครั้งนี้เพื่อ การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งรวมถึงทุกอย่างที่จะทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปของสิ่งของ เงินทุนน้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญคือการสร้างความสามัคคีกันในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองสระแก้ว โทร. 037-241491 ต่อ 29
2023-12-01
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28