เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


(16 ก.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นตัวแทน มอบรถวิลแชร์สำหรับผู้พิการ ให้แก่นางสาวทองสร้อย ผลาหาญ (ชุมชนเมืองย่อยที่ 5)และมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ให้แก่นางสอาด สิงห์แก้ว (ชุมชนเมืองย่อยที่ 12) โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 61 จังหวัดสระแก้ว
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28