เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม


(13 ส.ค. 58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดประชุมประจำเดือน อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีวาระในการประชุมเรื่อง รายงานการเงินบัญชีเงินบริหารชมรม อสม. เรื่อง การติดตามประเมินผลของ อสม. การให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย การให้ความรู้และการป้องกันไข้เลือดออก ฯลฯ