เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558


(14 ส.ค. 58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ และนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558 พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล2 (บ้านลัดกะสัง) ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจาก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 3.2 จังหวัดสระแก้ว บรรยายดังนี้ 1. แมลงพาหนะนำโรคไข้เลือดออก ฯลฯ 2. เครื่องพ่นสารเคมี การใช้และเทคนิคการพ่นสารเคมี 3. ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดแมลง 4. ฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องพ่นสารเคมี และเทคนิคการซ่อมบำรุง เครื่องพ่นสารเคมี