เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ฉีดหมอกควันป้องกันยุงลาย ประจำปี 2558 ชุมชนเมืองย่อยที่9(บ้านหลังสุขศาลา-สถานีรถไฟ)


วันนี้ (26 ส.ค. 58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้งานเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมกลุ่ม อสม. ออกเคลื่อนที่ฉีดหมอกควันป้องกันยุงลาย ประจำปี 2558 ชุมชนเมืองย่อยที่9(บ้านหลังสุขศาลา-สถานีรถไฟ)
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28