เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว ฉีดหมอกควันป้องกันยุงลาย ประจำปี 2558 ชุมชนเมืองย่อยที่13(บ้านโคกกำนัน)


วันนี้ (27 ส.ค. 58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้งานเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมกลุ่ม อสม. ออกเคลื่อนที่ฉีดหมอกควันป้องกันยุงลาย ประจำปี 2558 ชุมชนเมืองย่อยที่13(บ้านโคกกำนัน)