เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผ่านพ้นไปแล้วกับงานกีฬาสันนิบาตเทศบาล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554


ผ่านพ้นไปด้วยดีกับการจัดการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล ครั้งที 3 ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายชัช กิตตินภดล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี นายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างท้องถิ่นด้วยกัน ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ตลอดจนเทศบาลทั้ง 15 แห่งในจังหวัดสระแก้ว จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทุกเทศบาลต่างได้รับมิตรภาพอันอบอุ่นและได้มิตรใหม่ จากการเข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านมา
 
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17