เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


งานป้องกันฯ ร่วมซ้อมเหตุโคลนถล่มฯ


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพ้นที่เสี่ยงภัย อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2553 ณ พื้นที่หมู่ 7 8 11 15 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นประธานเปิดงาน และมีนักเรียน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมฝึกในครั้งนี้ด้วย
 
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18