เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2553


ทุกภาคส่วน ร่วมใจปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2553 เพื่อสนองแนวพระราชดำริฯ 
นายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยผู้นำชุมชน 18 ชุมชน ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2553 และร่วมปลูกต้นไม้สักมงคลสายพันธุ์เสาชิงช้า 
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2553 นายสมชาย อัชฌากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2553 ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว 
โดยมีนายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน ทั้ง 18 ชุมชน เข้าร่วมงานและรับต้นไม้ เพื่อนำกลับไปปลูกในชุมชน ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ศาสนสถาน โรงเรียน 
ป่าชุมชน ริมแม่น้ำ ลำคลองสาธารณะ เพื่อสนองพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ร่วมกันขยายพันธุ์ 
ต้นสักมงคลสายพันธุ์เสาชิงช้าจำนวน 1 ล้านต้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทำการขยายพันธุ์ในพื้นที่ต่อไป ในงานนี้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้ร่วมกันปลูกต้นสักมงคลพันธุ์เสาชิงช้า ณ บริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วด้วย 
สำหรับพันธุ์ไม้ที่หน่วยราชการต่าง ๆ ตลอดจนผู้นำชุมชนได้รับ แจกเพื่อนำกลับไปปลูกนั้น ได้แก่ ต้นมะตูม ต้นกระทิง ต้นเหลืองปรีดียาธรณ์ ต้นสักพันธุ์เสาชิงช้า ซึ่งล้วนเป็นพันธุ์ไม้หายากทั้งสิ้น ฉะนั้น เราควรมาร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้ แค่คนละ 1 ต้น ก็จะคงรักษ์สภาพแวดล้อมให้คงอยู่ และลดภาวะโลกร้อนต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย เริ่มกันตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตของโลกที่จะยังคงมีผืนป่าให้ได้ใช้ประโยชน์กันอีกต่อไป 
2022-01-24
2022-01-21
2022-01-20
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18