เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการฯเทศบาลเมืองสระแก้ว มอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน


  เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับพลังงานจังหวัะดสระแก้ว ทำพิธีมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการสาธิต  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  การอนุรักษ์พลังงานในชุมชนอย่างเหมาะสมโดยได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์  วงษ์พานิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วและคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้วและตัวแทนจากพลังงานจังหวัดสระแก้ว  มอบเตาอั้งโล่พลังงานสูง 130 ใบ  เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร  12 ใบ  ให้กับชุมชนและประชาชนทั่วไป ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17