เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคูคลอง


(29 พ.ค. 60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ติดตามการกำจัดวัชพืชในคูคลอง เพื่อเปิดทางร่องระบายน้ำ ให้ลองรับน้ำให้ไหลสะดวกยิ่งขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ ณ บริเวณหลังโรงเรียนมัธยมสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 14 (บ้านลัดกะสัง)
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28