เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อโรค และทำความสะอาดอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว


(30 มิ.ย. 60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมชุดเฉพาะกิจ กองช่าง งานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อโรค และทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ทางการศึกษา ห้องเรียน และอาคารเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้าปาก ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28