เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลบรบือ ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสระแก้ว


ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบรบือได้ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน อสม. ชมรมแอโรบิค และนวดแผนไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสมาชิกชมรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลบรบือให้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบการ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในกระบวนการสร้างสรรค์ความคิด การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ และสามาชิกชมรม
 
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16