เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสาธารณะสุขฯ เปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ


เมื่อเวลา  17.30  น.   วันที่  1  พ.ย.  2555   นายเสรี  เฉลิมพันธ์  ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  กล่าวรายงานการจัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ต่อ นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  นายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  เลขานุการนายก  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน   อสม.เมืองสระแก้ว  พี่น้องประชาชน ร่วมเปิดโครงการดังกล่าวและร่วมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพเป็นเวลากว่า  1  ชั่วโมง  มีผู้สนใจร่วมออกกำลังกว่า 50  ราย   การนี้  นายกฯ เมืองสระแก้ว  ยังกล่าวต่อด้วยว่าการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนับว่ามีชัยไปกว่าครึ่งในการที่จะปฏิบัติกิจการใด ๆ ก็ตาม   หากสุขภาพร่างกาย  จิตใจแข็งแรงแล้ว  ย่อมมีกำลังในการปฏิบัติกิจอื่น ๆ ได้สำเร็จอย่างแน่นอน  ท่านจึงเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายเป็นสำคัญ  โดยเทศบาลเมืองสระแก้ว  จักได้จัดเจ้าหน้าที่นำเต้นแอโรบิคเป็นประจำทุกวัน  โดยเว้นวันหยุดราชการ  หากสนใจร่วมเต้นแอโรบิคขอเชิญได้ที่สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  17.30  น. เป็นต้นไป




2022-12-01
2022-10-13
2022-08-12
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27