เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จังหวัดนครสวรรค์ ดูงาน OTOP กลุ่มสตรีเครื่องหอมสระแก้ว


วันนี้  เวลา  ๘.๓๐  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง  จังหวัดนครสวรรค์  นำกลุ่มสตรีฯ  ศึกษาดูงานกลุ่มสตรีเครื่องหอมเมืองสระแก้ว  โดยนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  มอบหมายให้  นายนิวัฒน์  วงษ์พานิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ให้การต้อนรับ  การนี้  นายเสรี  เฉลิมพันธ์ ปลัดเทศบาล  นายวรรณวุฒิ  มาสุข  รองปลัดเทศบาล  นางจิรวรรณ  จันยาง  หัวหน้าสำนักปลัด   นายพนม  ฮวดศรี  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นางพรรณิภา  วรรณุสิทธิ์  รกท.ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ร่วมให้การต้อนรับ   โดยได้รับเกียรติจากนางอ้อยทิพย์  จำจด  หัวหน้ากลุ่มสตรีเครื่องหอมเมืองสระแก้ว  ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับสินค้า OTOP  ที่ได้รับรางวัลมาตรฐานระดับ  ๕  ดาวแก่ผู้ศึกษาดูงานจำนวนกว่า  ๒๐๐  คน  ได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีฯจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างมาก  และได้แลกเปลียนเรียนรู้ถึงการต่อยอดอาชีพกลุ่มสตรีฯ ซึ่งกันและกัน นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่สินค้า  OTOP  ของจังหวัดสระแก้ว  จะได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและก้าวไปสู่สินค้าในระดับประเทศต่อไป
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17