เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
สถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองสระแก้ว
ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565  ที่มา : เทศบาลเมืองสระแก้ว

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564  ที่มา : เทศบาลเมืองสระแก้ว