เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2559 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) และพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการ
วันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) และพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559


***********************
(ภาคเช้า)
1. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว
    เวลา 05.45 น.    - โหรพราหมณ์ ถึงบริเวณพิธี
                               - ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณพิธีด้านหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว
    เวลา 06.09 น.    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีถึงบริเวณพิธี ขึ้นไปยังศาลหลักเมือง
                                         - คล้องมาลัยศาลหลักเมือง
                                         - ถวายผ้าสามสี
                                         - ถวายพวงมาลัย (เล็ก)
                                         - จุดธูป-เทียน
                                         - ก้มกราบ
                               - ประธานเดินลงมายังโต๊ะถวายเครื่องบวงสรวง
                               - จุดเทียนและธูปที่เชิงเทียน 2 ต้น
                               - โหรพราหมณ์ ดำเนินพิธีกรรม
                               - ประธาน และผู้ร่วมพิธี ปักธูปที่เครื่องบวงสรวง
                               - เสร็จพิธี ณ ศาลหลักเมือง

2. พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
    เวลา 06.45 น.    - ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
    เวลา 06.09 น.    - ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีถึงบริเวณพิธี
                                         - คล้องพวงมาลัยกร รัชกาลที่ 5
                                         - จุดธูป-เทียนที่เครื่องทองน้อย
                                         - ถวายพานดอกไม้สด
                                         - กราบที่แท่นกราบ
                               - ประธานไปยังโต๊ะถวายเครื่องบวงสรวง
                               - โหรพราหมณ์ ดำเนินพิธีกรรม
                               - ประธาน และผู้ร่วมพิธี ปักธูปที่เครื่องบวงสรวง
                               - เสร็จพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

3. พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
    เวลา 08.30 น.    - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
    เวลา 09.00 น.    - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                               - ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องบูชาทองน้อย และกราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าโต๊ะหมู่บูชา
                               - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
                               - ประธานสงฆ์ให้ศีล
                               - เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
                               - พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และสวดบทถวายพรพระ จบแล้ว
                               - เจ้าหน้าลาดผ้ารองโยง และลาดภูษาโยง
                               - ประธานในพิธี ทอดผ้าไตร สดัปกรณ์
                               - พระสงฆ์สดัปกรณ์
                               - ประธานในพิธี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                               - เจริญจิตภาวนา (ประมาณ 3 นาที)
                               - พระสงฆ์อนุโมทนา
                               - ประธานพิธีกรวดน้ำ/รับพร
                               - ผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีทางศาสนา
                               - ผู้นำศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีทางศาสนา
                               - ประธานในพิธี กราบลาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
                               - กราบลาประธานสงฆ์
                               - กราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                               - เสร็จพิธี

4. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมปางสีดา
                               - พิธีกรเชิญประธาน มายังเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเชิญหัวหน้าส่วนราชการยืนด้านหลังประธานพิธี
                               - ประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (จบแล้ว)
                               - พิธีกรเชิญประธานกล่าวรำลึกวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559
                               - บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานและทุกคนร้องเพลงพร้อมกัน
                               - เสร็จพิธี

การแต่งกาย : ข้าราชการ             ชุดปกติขาวไว้ทุกข์/เครื่องแบบปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาว
                       ประชาชนทั่วไป    ชุดสุภาพไว้ทุกข์


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2559 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) และพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว