เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้
- เชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และชมการจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (มาฆบูชา) ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
- กิจกรรมเวียนเทียน จังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดกิจกรรม เวียนเทียน ณ ปราสาทสด๊กก๊อกทม อำเภอโคกสูง เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ  :  การแต่งกายด้วยชุดสีขาวปฏิบัติธรรม
                     อาหารทำบุญตักบาตร (ข้าวสุก อาหารคาว-หวาน/ผลไม้)    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว