เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้น : การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกสี)

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการฝึกอบรม โครงการการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(กิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้น : การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกสี)
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560
ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

****************************
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
เวลา 08.00 - 08.30 น.
- ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 08.30 - 09.00 น.
- พิธีเปิด
เวลา 09.00 - 10.00 น
- ช่องทางการประกอบอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติก
เวลา 10.00 - 12.00 น
- ฝึกการปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้
เวลา 12.00 - 13.00 น
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.00 น
- เทคนิคการเตรียมดอกไม้ ใบไม้สำหรับการจัดตกแต่ง
เวลา 14.00 - 16.30 น
- ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์/การจัดตกแต่งดอกไม้

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
เวลา 08.00 - 09.00 น.
- การเรียนรู้การจัดดอกไม้ติดหน้าอกเสื้อ/ติดตู้เย็น
เวลา 09.00 - 12.00 น
- ฝึกการปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้ติดหน้าอก/ติดตู้เย็น
เวลา 12.00 - 13.00 น
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.00 น
- เทคนิคการเข้าช่อ/การผูกริบบิ้น
เวลา 14.00 - 16.30 น
- ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์/การจัดตกแต่งดอกไม้


    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้น : การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกสี)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว