เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (งานสัตวแพทย์) เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กำหนดจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ควบคุม โดยการฉีดยาคุมกำเนิดในสัตว์ควบคุมเพศเมีย การทำหมันด้วยวิธีการตอนในสัตว์ควบคุม  เพศผู้ และขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเมืองย่อยที่ 1-20 รายละเอียดดังนี้  

แผนปฏิบัติงานดครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานสัตวแพทย์) เทศบาลเมืองสระแก้ว
วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ดำเนินการ
 20 เมษายน 2560 09.00 - 12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  1  บ้านคำเจริญ
  13.00 - 16.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  2  บ้านหนองนกเขา พีทีที
 21 เมษายน 2560  09.00 - 12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  3  บ้านหนองนกเขา
  13.00 - 16.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  4  บ้านใหม่คลองปูน
 24 เมษายน 2560  09.00 - 12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  5  บ้านเนินสมบูรณ์
  13.00 - 16.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  6  บ้านชาติเจริญ
 25 เมษายน 2560 09.00 - 12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  7  บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง
  13.00 - 16.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  9  บ้านหลังสุขศาลา
 26 เมษายน 2560 09.00 - 12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  8  บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)
  13.00 - 16.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  10  บ้านรัตนะ 2 (หลังวัด)
 27 เมษายน 2560  09.00 - 12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  11  บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1
  13.00 - 16.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  20  บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 
 28 เมษายน 2560  09.00 - 12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  12  บ้านคลองจาน
  13.00 - 16.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  16  ตลาดสระแก้ว
 1 พฤษภาคม 2560  09.00 - 12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  13  บ้านโคกกำนัน
  13.00 - 16.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  14  บ้านลัดกระสัง
 2 พฤษภาคม 2560  09.00 - 12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  15  บ้านหนองเสม็ดเหนือ
  13.00 - 16.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  17  บ้านคลองนางชิง
 3 พฤษภาคม 2560  09.00 - 12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  18 บ้านสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
  13.00 - 16.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  19  บ้านเอื้ออาทร    เอกสารประกอบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว