เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในการราชการต่อไป

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
          เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ที่ชำรุด
เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในการราชการต่อไป
....................................................................
 
          ด้วยที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น  ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในการราชการต่อไป ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 10.30 น. กำหนดการประมูลขายทอดตลาดเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ปรากฏว่ามีผู้ประสงค์เข้าประมูลราคาและลลงทะเบียนประมูลราคา จำนวน 33 ราย นั้น
      
          บัดนี้ การประมูลขายทอดตลาดได้สิ้นสุดลงแล้ว เทศบาลเมืองสระแก้วขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายทอดตลาด รายละเอียดดังนี้
  
          1. ผู้ชนะการประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน)
              นายธนวัฒน์ โตลักษณ์ล้ำ
              ราคาประเมิน 1,000.- บาท วงเงินประมูล 1,000.-บาท

          2. ผู้ชนะการประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน)
              นายธนวัฒน์ โตลักษณ์ล้ำ
              ราคาประเมิน 30,000.- บาท วงเงินประมูล 31,500.-บาท
          3. ผู้ชนะการประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน)
              นางสาวพิกุล แสงขาว
              ราคาประเมิน 6,548.- บาท วงเงินประมูล 8,200.-บาท
              (ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย)

          รวมเป็นวงเงินที่ประมูลได้ทั้งสิ้น 40,700.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2560