เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าวด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่1 ของเทศบาลเมืองสระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 ของเทศบาลเมืองสระแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2560