เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2560

แผนปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก   ประจำปี พ.ศ2560
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานศูนย์บริการฯ) เทศบาลเมืองสระแก้ว

วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ดำเนินการ จำนวนหลังคาเรือน ผู้รับผิดชอบ
บ้าน,วัด,โรงเรียน
 7 สิงหาคม 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  1  บ้านคำเจริญ 180  
 8 สิงหาคม 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  2  บ้านหนองนกเขา พีทีที 270  
 9 สิงหาคม 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  3  บ้านหนองนกเขา 110  
13.00-14.00 น  ศูนย์พัฒนาเด็กล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (หนองนกเขา)    
14.00-16.00 น.  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว    
 10 สิงหาคม 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  4  บ้านใหม่คลองปูน 127  
 15 สิงหาคม 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  6  บ้านชาติเจริญ 395  
 16 สิงหาคม 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  7  บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง 423  
 18 สิงหาคม 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  9  บ้านหลังสุขศาลา 68  
 21 สิงหาคม 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  10  บ้านรัตนะ 2 (หลังวัด) 978  
13.00-15.00 น. โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน    - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
 22 สิงหาคม 2560   08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  11  บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 1 135 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 23 สิงหาคม 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  12  บ้านคลองจาน 1,143  - อสม.ในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง
 25 สิงหาคม 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  14  บ้านลัดกระสัง 65 สระแก้ว
13.00-15.00 น. โรงเรียนเทศบาล 2 (ลัดกระสัง)    - จนท รพร.สระแก้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลศูนย์ที่ 2 (ลัดกระสัง)    
 28 สิงหาคม 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  15  บ้านหนองเสม็ดเหนือ 115 กิจกรรม
 29 สิงหาคม 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  17  บ้านคลองนางชิง 470  สำรวจภาชนะใส่น้ำทั้งในบ้านและ
13.00-15.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  19  บ้านเอื้ออาทร 81 นอกบ้าน
 30 สิงหาคม 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  18  บ้านสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 36  ตามมาตรการ 5 ป. 1ข. 3ร. และ
 1 กันยายน 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  16  ตลาดสระแก้ว    
 14.00-15.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่4 (ตลาดสระแก้ว)    
 4 กันยายน 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่  20  บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2  225  
 13.00-15.00น. โรงเรียนสระแก้ว ,โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์    
 5 กันยายน 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่ 13 บ้านโคกกำนัน 238  
 13.00-15.00น. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว    
 6 กันยายน 2560  08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่ 5  (บ้านเนินสมบูรณ์) 735  
 13.00-15.00น. โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 3 (หนองกะพ้อ)    
 7 กันยายน 2560   08.30-12.00 น. ชุมชนเมืองย่อยที่ 8  (บ้านเนินรัตนะ 1 เนินกลอย) 873  
   13.00-15.00น. โรงเรียนชุมชนพัฒนา, โรงเรียนดาราสมุทร    
             เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว