เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
-----------------------------------------------------
      เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถผสมคอนกรีต     จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้นในการประมูล 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้
                    1. คุณลักษณะทั่วไป
                     เป็นรถยนต์ผสมคอนกรีต ชนิด 6 ล้อ ที่ผลิตในประเทศไทย
                   ตอนหน้า  เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด – ปิด 2 บาน ล็อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด
                   ตอนหลัง  เป็นถังบรรจุคอนกรีต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร
                   - มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 9,500 กิโลกรัม
                    - ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
                   - มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจรทุกประการ
                   2. เครื่องยนต์
                   2.1 เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
                   2.2 มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า
                   2.3 ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
                   2.4 ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว
                   2.5 ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว พร้อมระบบไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง
                   2.6 ระบบเบรค ใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรคมือครบชุด
                   2.7 ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
                   2.8 เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2315 – 2551 (ยูโร 3)
                   3. ชุดผสมคอนกรีต
                   3.1 ตัวถังบรรจุคอนกรีต มีความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร เหล็กที่ใช้ทำตัวถังบรรจุคอนกรีตมีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ซึ่งมีส่วนผสมของแมงกานีสและโบรอน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ตัวถังบรรจุคอนกรีตมีคุณภาพสูง ทนการเสียดสีจากคอนกรีตได้ดีเยี่ยม หรือเหล็กเกรดไม่น้อยกว่า ST52 – 3 หรือเทียบเท่า
                   3.2 มีช่องสำหรับคนเข้าทำความสะอาดโม่ ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง อยู่ตรงกันข้าม มีฝาเปิด – ปิด ยึดด้วยสกรู
                   3.3 เฟรมรับตัวถังบรรจุคอนกรีตทำจากเหล็กตัวซีขนาดเสริมพิเศษ วางตามแนวยาวและแนวขวางเพื่อเพิ่มความแข็งแรง พร้อมชุดฐานรองรับตัวถังบรรจุคอนกรีต และเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดี
                   3.4 ตัวลูกโม่ผสมคอนกรีต เป็นแบบหมุน และมีช่องทางสำหรับการตรวจเช็ค การซ่อมบำรุง พร้อมฝาปิดยึดด้วยสกรู
                   3.5 ใบกวนโม่ผสมคอนกรีต แบบม้วนเป็นเกลียว มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใบ ถูกออกแบบติดตั้งตามแนวทวนเข็มนาฬิกา ทำจากเหล็กที่มีคุณภาพสูงทนการสึกกร่อนจากคอนกรีตได้ดี
                   3.6 ถาดรับคอนกรีตเข้าโม่ผสมคอนกรีต ยาวไม่น้อยกว่า 1.3 เมตร ทำด้วยเหล็กอย่างดี และมีขายึดที่แข็งแรง
                   3.7 กระบะรับและจ่ายคอนกรีต สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย
                   3.8 รางเทคอนกรีต มีจำนวน 3 ชุด สามารถปรับซ้าย – ขวา ในแนวราบ และหมุนได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา
                   3.9 บันไดติดตั้งทางด้านขวา ท้ายโม่ (มองจากทางด้านท้าย)
                   3.10 ระบบการจ่ายน้ำทำงานด้วยแรงดันลม (จากระบบเบรก) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต เพื่องานผสมคอนกรีต ขนาดถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 300 ลิตร สร้างด้วยเหล็ก พร้อมอุปกรณ์วัดระดับน้ำ และชุดควบคุมแรงดันน้ำ และวาล์วเปิด – ปิด
                   3.11 อุปกรณ์ชุดขับโม่ผสมคอนกรีต ประกอบด้วย ชุดปั๊มไฮโดรลิค และเกียร์ขับตรง
                   3.12 ชุดควบคุมการหมุนโม่ สามารถบังคับทิศทางการหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา โดยสามารถควบคุม ความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า 0 - 15 รอบ/นาที และมีระบบ Sefety lock ป้องกันโม่หมุนในขณะการซ่อมบำรุง
                   3.13 ความสามารถในการจ่ายคอนกรีต อยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า 30 – 90 วินาทีต่อลูกบาศก์เมตร
                   3.14 ขัดพื้นผิวตัวถังบรรจุคอนกรีต พร้อมพ่นขับทรายและพ่นสีรองพื้น 1 ชั้น
                   4. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
                   4.1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนหลังคาเก๋ง                               จำนวน  1  ชุด
                   4.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิลม์กรองแสง                        จำนวน  1  ชุด
                   4.3 ติดตั้งวิทยุ พร้อมลำโพง                                                    จำนวน  1  ชุด
                   4.4 แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม                                                จำนวน  1  ชุด
                   4.5 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม                                                    จำนวน  1  ชุด
                   4.6 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ                                                      จำนวน  1  ชุด   
                   4.7 ชุดอัดจารบี                                                                      จำนวน  1  ชุด
                   4.8 เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต                     จำนวน  1  ชุด
                   4.9 หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ                        จำนวน  1  ชุด
                   5. การพ่นสีรถยนต์และตราหน่วยงาน
                   5.1 พ่นสีตามที่ราชการกำหนดให้
                   5.2 พ่นสารกันสนิมด้านใต้รถด้วยสารกันสนิมมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน DIN, ASTM แนบเอกสารประกอบการพิจารณา
                   5.3 ตราหน่วยงานพ่นข้อความตัวอักษรตามข้อความของหน่วยงานกำหนด
                   6. เงื่อนไขและการรับประกัน
                   6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์ผสมคอนกรีต มาประกอบการพิจารณา ในวันยื่นซอง
                   6.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อครถยนต์, ชุดผสมโม่ปูน ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะของเทศบาลฯ และเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง
                   6.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ระบุจำหน่ายให้กับเทศบาลฯ โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องมาแสดงในวันยื่นซอง
                   6.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ของรถยนต์ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
                   6.5 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์และชุดผสมคอนกรีต อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
                   6.6 เทศบาลเมืองสระแก้วจะจ่ายให้ผู้ขายเมื่อจดทะเบียนโอน โอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลเมืองสระแก้วโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
                   6.7 ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในระดับสูงสุดในวันส่งมอบ
                   6.8 ผู้ขายจะต้องแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาจนกว่าผู้ใช้งานจะเข้าใจเป็นอย่างดี
                   6.9 ส่งมอบงานภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,800,000.- บาท         

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว 
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
                    6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    7. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
                    8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                    กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.
 
                   กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
 
                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ     ณ     วันที่    2    เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2560


    เอกสารประกอบ เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทม.สระแก้ว