เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 18 มิถุนายน 2560 พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 30,214 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย และขณะนี้เป็นช่วงกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ระลอกที่สองของปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2560 ประกอบกับต้นปี 2560 มีการระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นวงกว้างต่อไป โดนเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 02-5903238 และ 02-5903158 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2560