เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดการจัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2560
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560  ระหว่างเวลา  08.30-15.00 น.
ณ  วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง)
*****************************************************************
 
 
เวลา  08.30-09.00 น.            - ลงทะเบียน
เวลา  09.00-09.10 น.            - กล่าวต้อนรับ โดยนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
เวลา  09.10-09.30 น.            - พิธีเปิด  โดย  นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน  โดย นายนิพนธ์  เข็มกลัด  ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
เวลา  09.00-15.00 น.            - กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                                             - กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพศเมีย


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2560