เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน

.................................................
                  
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้ดำเนินการประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน ซึ่งผู้ขาย คือ บริษัท เอ.เอ็น.จิมมิค ซัพพลาย จำกัด ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ E1/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 รวมเป็นทั้งสิ้น 3,760,300 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ได้แจ้งส่งมอบรถผสมคอนกรีต ขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า 174 แรงม้า ยี่ห้อ HINO รุ่น FC9JELA พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ สีเหลือง - เขียว - ขาว หมายเลขเครื่องยนต์ J05ETCH51567 หมายเลขตัวถัง MNKFC9JELXHX20579
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
  
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2560